Marc Hauser Talare Schweiz | Huvudtalare Schweiz | på ämnet "Mod att förnya". Pionjären för hållbarhet i framtiden.

"Låt oss skapa en framtid värd att leva med entusiasm!"

 

Marc Hauser, Speaker Schweiz

1552036232
1552036232 (1)
1552036232 (2)
bild (6)
bild (5)
1552036233
bild (7)
1552036233 (1)
bild (8)
bild (9)
bild (10)
bild (11)
1552036233 (2)
bild (12)
bild (13)
bild (14)
bild (15)
1552036233 (3)
bild (17)
1552036233 (4)
1552412819
1552036233 (5)
1552036233 (6)
1552036232 1552036232 (1) 1552036232 (2) bild (6) bild (5) 1552036233 bild (7) 1552036233 (1) bild (8) bild (9) bild (10) bild (11) 1552036233 (2) bild (12) bild (13) bild (14) bild (15) 1552036233 (3) bild (17) 1552036233 (4) 1552412819 1552036233 (5) 1552036233 (6)

Högtalare med två världsrekord – ett av dem för evigt

"Jet Stream Superman", den schweiziska äventyraren Hauser är den första personen som hoppar fallskärm i jetströmmen

Ben Morse, CNN

Marc Hauser Sedan hans första hastighetsrekord i fallskärmshoppning har han ansetts vara den snabbaste levande varelsen i framåtflygning som någonsin har levt på vår planet. Och det här som Berner...

Eftersom Marc Hausersitt första språng in i jetströmmen på hög höjd som slingrar sig över Australien, 2018, innehar han Guinness världsrekord för denna "världens första" bedrift. Innan detta hopp in i jetströmmen hade ingen människa någonsin klarat ett sådant hopp – och inte sedan dess. Och sedan Marc Hauser Guinness rekord tilldelades för denna första prestation, ingen kan någonsin bli "först".

Med Marc Hauser bjud in en världsrekordhållare som huvudtalare som kommer att förbli rekordhållare för alltid.
Enligt "SPIEGEL" anses den schweiziska äventyraren och pionjären vara en ambassadör för vindenergi på hög höjd, ett fascinerande svar på frågan om hur man tar sig ur energikrisen.

Har tränat nu Marc Hauser für hans nya äventyr JAGAR FLÖDET som fridykare, d.v.s. med ett andetag under vattnet. Och återigen, nya energilösningar står i centrum för historien, denna gång i Hydropwer-området.

Marc Hauser - Entreprenör: erfolgswelle AG och Zenventures GmbH

 

I takt med att världen i allt högre grad konfronteras med effekterna av klimatförändringarna och energikrisen, blir hållbarhet en nyckelfråga för företag och individer. med sitt företag, erfolgswelle AG och Zenventures GmbH, har Marc Hauser tillägnad detta ämne och anses nu vara en expert för innovativa idéer och inspirerande lösningar inom området ren energi.
Som äventyrare ställer sig tvåmetersmannen från Bern i vetenskapens tjänst med spektakulära uppdrag och når på så sätt en världsomspännande publik.

erfolgswelle AG är företaget till Marc Hauser, där han som talare och huvudtalare behandlar ämnet hållbarhet och lösningar i energikrisen. Med sin stora erfarenhet från internationella framträdanden Marc Hauser med hans erfolgswelle AG Företag och privatpersoner har möjlighet att närma sig detta viktiga ämne med entusiasm och dra nytta av hans nuvarande erfarenhet på pulsen av de senaste startups och utvecklingar.

Framträdandena som huvudtalare kan visa möjliga lösningar hur vi kan övervinna utmaningarna från energikrisen och se på framtiden med mer optimism.

Med sitt ännu unga sällskap Zenventures GmbH produceras Marc Hauser som medgrundare spännande dokumentärer om hållbarhet. Berättandet av de internationellt orienterade dokumentärerna bygger på äventyr i samband med ren energi och de senaste metoderna för att generera energi från naturresurser.

Med fängslande berättelser och hisnande filmutdrag från den egenproducerade filmen för BBC World News, rörd Marc Hauser hans publik. Han häpnar och berör gästerna med såväl interaktiva sekvenser som med sin fina humor.

Om du letar efter fascinerande framtida innovationer och lösningar för att hantera energikrisen, borde du göra det med talaren och huvudtalaren Marc Hauser Kontakta oss.

marc hauser högtalare schweiz huvudtalare schweiz

Marc Hauser, den schweiziska talaren, huvudtalaren, entreprenören och Guinness världsrekordhållare

Huvudtalare och talare Marc Hauser: Entreprenör, äventyrare med Guinness World Record

"Det har varit 12 personer på månen hittills.
Bara en hoppade in i jetströmmen."

Marc Hauser, talare och huvudtalare Schweiz

Mod kommer från att "våga" - En nyckel till framgång

Mod är en av de viktigaste egenskaperna vi besitter som människor.
Med den nödvändiga mängden mod kan vi uppnå våra drömmar, förverkliga våra mål och växa bortom oss själva.
Mod är en viktig nyckel till framgång och det finns många talare, talare och huvudtalare som tar upp detta ämne och behandlar det i sina presentationer. Ändå har få verkligen visat sant hjältemod i sina egna liv.

Mod är inte bara det krav som hjälper oss att nå våra mål. Mod är också ett förhållningssätt som bär oss genom svåra tider och stödjer oss i knepiga situationer. Modiga människor kan anta utmaningar, ta kalkylerade risker och lära sig av misstag. Du kan ta ansvar och initiera förändring.

Mod är nyckeln till personlig tillväxt och personlig utveckling.

Djärva talare kan hjälpa oss att hantera våra rädslor och motivera oss att aktivt fullfölja våra drömmar.
Om vi ​​kommer till kärnan i konceptet Vågad fokus kan vi uppnå resultat som förvånar även oss själva.

Rädslor behöver inte övervinnas. Det räcker med att integrera dem.

Vi bör alltid komma ihåg att mod är en viktig nyckel till framgång.
Vi kan inspireras av talare som tar upp ämnet mod och drar nytta av sina erfarenheter och insikter.
Med hjälp av denna inspiration kan vi integrera våra rädslor som en hjälpsam del av oss själva och med dem som goda följeslagare kan vi uppnå oväntat höga mål. Motiverande talare använder ofta frasen att vi "bör nå vår fulla potential" utan att visa oss hur.

I mina föreläsningar och föreställningar visar jag hur du kan gå vidare med dina rädslor.
Låt dig inspireras av denna ovanliga sorts motivation.
Jag ser fram emot att konkret visa publiken hur vi till och med kan lyckas visa mod på ett lekfullt sätt.

Marc Hauser, din högtalare från Schweiz