Marc Hauser Spriecher | Spriecher | Riedner zum Thema "Courage to Innovation". De Pionéier fir Nohaltegkeet an Zukunft.

1552036232
1552036232 (1)
1552036232 (2)
Bild (6)
Bild (5)
1552036233
Bild (7)
1552036233 (1)
Bild (8)
Bild (9)
Bild (10)
Bild (11)
1552036233 (2)
Bild (12)
Bild (13)
Bild (14)
Bild (15)
1552036233 (3)
Bild (17)
1552036233 (4)
1552412819
1552036233 (5)
1552036233 (6)
1552036232 1552036232 (1) 1552036232 (2) Bild (6) Bild (5) 1552036233 Bild (7) 1552036233 (1) Bild (8) Bild (9) Bild (10) Bild (11) 1552036233 (2) Bild (12) Bild (13) Bild (14) Bild (15) 1552036233 (3) Bild (17) 1552036233 (4) 1552412819 1552036233 (5) 1552036233 (6)

Spriecher, Abenteuer a Weltrekordhalter Marc Hauser, Bern

Keynote Speaker & Speaker Marc Hauser: Entrepreneur, Abenteuer a Guinness Buch vum Rekordhalter.

Keynote Speaker & Speaker Marc Hauser - De Guinness Weltrekord

Lautsprecher Marc Hauser bei BBC World News nodeems dat éischt Guinness Buch vun de Rekorder an de Jetstream sprang. (Global Sendung Live Performance vu Sydney)

Themen op dëser Säit: Keynote Speaker Schwäiz | Virtrag Speaker | Riedner | Spriecher | Spriecher | Gaascht Spriecher | Virtrag | Nohaltegkeetsberater | Speaker Ëmwelt Klima | Speaker Innovatioun | Spriecher Zukunft